Oferta

 

 

Terapia i pomoc w leczeniu:

 • nerwic
 • depresji
 • zaburzeń psychosomatycznych(uporczywe bóle głowy, bezsenność, nadwaga itp.)
 • zaburzeń emocjonalnych
 • uzależnień od alkoholu, pracy, internetu, hazardu, narkotyków

 

Pomoc osobom w kryzysie życiowym:

 

 • doświadczającym trudności w relacjach z ludżmi : partnerami , dziećmi, nastolatkami, w pracy
 • mającymi trudności z powodu uzależnienia dziecka
 • przeżywającymi poczucia braku satysfakcji z życia
 • cierpiącymi z powodu nadużyć z przeszłości, bycia ofiarą przemocy fizycznej, seksualnej
 • zainteresowanymi rozwojem poczucia własnej wartości
 • doświadczającymi stresu dnia codziennego
 • pochodzących z rodzin, gdzie występował problem uzależnienia alkoholowego i innych dysfunkcji
 • chcącymi lepiej rozumieć siebie i innych

 

Opinie:

 • Biegła sądowa
 • Sporządzanie opinii na zlecenie sądu

Prowadzenie szkoleń z zakresu:

 • komunikacji - komunikacja - jedna z najważniejszych czynników prawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym, a tym bardziej w świecie biznesu.
 • negocjacji - negocjacje - psychologiczne aspekty negocjacji w aspekcie komunikacji z trudnym partnerem, która jest niezbędna do stawiania czoła najtrudniejszym przeciwnikom.
 • asertywności - asertywność - jest to czynnik psychologiczny, który pozwala pracownikom i przełożonym czuć się lepiej i pewniej w każdej sytuacji. Osoba asertywna to osoba potrafiąca zadbać o swój, jak i firmowy interes bez popadania w konflikt ze światem zewnętrznym.
 • trening interpersonalny - umiejętności interpersonalne to skuteczne kontaktowanie się z innymi ludżmi, które sprzyjają lepszemu funkcjonowaniu w grupie i dla grupy, mają korzystny wpływ na komunikację i wzajemne zrozumienie, poprawiają nastrój, podnoszą gotowość do współdziałania.
 • trening anytstresowy - stres -jeden z najważniejszych czynników indywidualnych mających wpływ na nas i nasze otoczenie, oraz na efektywność naszej pracy i zadowolenie z niej. Zrozumienie mechanizmów, zminimalizowanie wpływu stresorów oraz umiejętne stosowanie technik antystresowych gwarantuje większy sukces indwidualny i zespołu pracowników.
 • psychoprofilaktyki - programy profilaktyczne w szkołach, psychoedukacja dla nauczycieli i innych grup zawodowych zajmujących się pomaganiem.
 • uzależnienień i przemocy w rodzinie - wiedza o uzależnieniach, psychologia zachowań osoby uzależnionej, praca z rodziną osoby uzależnionej, motywowanie do leczenia, praca z dzieckiem z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, psychologia przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna).
 • psychopatologii - wiedza na temat zaburzeń psychicznych i możliwości ich leczenia.